Saturday, November 26, 2011

Siicoocxliis Daasaabaamiidaan, Daasaasruulamdee, Muudaam, Yveelgaan Daa Yooveeltviis, Saadaac aaR uunDaa Viiyoo Daa Raa Drooc aaR uunDaa iiYoos Meyvarebii♥

-sityva,, siyvarulzeee'' metii... ver vambooob ufro mets... ufroo dzliers... miyvarxar camdeee .. gmertaamdee... metii agar aris metii agar vici.... 

No comments:

Post a Comment