Tuesday, November 29, 2011

Mee shen Miyvaarxaaar... )))(L)
namdvil siyvaaruuuls tvaleebiit veer daiinaxaaav... )) roca giyvars verafeers xedaaav... an xedaaav yveelaafer sauketeesoos.... yveelafeer lamazs... gechveneebaa titqoos samyaroo shens garsheemoo trialeebs...))imdenaad miyvarxaar rom sityveebi gamoleuulii maqvs : Xx chems bednier dgeebs ici romel vuwoodeeb??? roca shen gxedaaav ...  ici rogor miiyvars rocaa igiimii...?? daa tanaac guliiittt ......sheenii danaxvaa mixariiaaa ))) chemii bednierii wamebii xaarrrr icii ramdeenjeer minatriiaa gagvidzeebiisaas  davinaxoo metqiii..>?? <3 shen veer mixvdeebi rogor miyvarxaaaaaar ramdeens nishnav chemtviis ...?? sheidzleba es sityvebi ubraloaa magraaam guliit geubnebi am yvelafeerss .. ))) usheenood dzalian michirs roogoor minda xolmee gverdiit myavdee... rogor chagexuuteboodii ici??? isee rogoorc araviin araviis isee dzlieraad ... ))) <3  roca menatreebi chvens werileebs vkitxuloob da ,,idiootiiviit '' megiimeebaa.. ))) vixseeeneeb yovel wuts da wams da siyvaruliit vivseebii.. ))) axla ise menatreebi ise minda rom gitxra miyvarxar... )) gavimeorebdiii iqamde sanam ar mogbezrdebodaa )) yvelaferi miyvars rac shenitt iwyebaa... ))) me shen miyvarxaar miyvarxaar ufroo metad vidree sityvebiit ... sigijeemdeee tkiivilamdee ... ))) <3 (L)

No comments:

Post a Comment